Samorządem wychowanków

Motto Dnia

Istnieje tylko jedna droga do innych ludzi - droga serca.
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny


Dzisiaj jest: Czwartek
22 Listopada 2018
Imieniny obchodzą
Cecylia, Jonatan, Stefan
Do końca roku zostało 40 dni.
Zodiak: Skorpion

Samorząd wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie Bursy.
Samorząd reprezentowany jest przez Radę Samorządu Bursy.

 

SKŁAD RADY SAMORZĄDU BURSY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przewodniczący: Małgorzata Gacoń

Zastępca przewodniczącego: Oskar Ćmielowski

Sekretarz–Skarbnik:  Arkadiusz Siuta

Pieczę nad samorządem jako Opiekun sprawuje Pani mgr Marcelina Mycek

 

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

 

KOMPETENCJE SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW:

 1. Prawo do zapoznania się z Programem wychowawczo-profilaktycznym.
 2. Prawo organizowania w porozumieniu z Dyrektorem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Bursy.
 3. Prawo do organizacji życia w Bursie, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań.
 4. Prawo do koordynowania działalności wychowanków i wszelkich prac podejmowanych przez nich na rzecz Bursy.
 5. Prawo do zapoznawania się z regulaminami wewnętrznymi dotyczącymi wychowanków.
 6. Prawo redagowania i wydawania gazety Bursy.
 7. Prawo zgłaszania propozycji do Dyrektora, dotyczących poprawy warunków życia w Bursie.
 8. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w zachowaniu.
 9. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
 10. Samorząd jest uprawniony do wystawiania opinii w sprawach skreślenia wychowanka z listy mieszkańców Bursy.
 11. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Bursy może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 12. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę wolontariatu odpowiedzialną za opiniowanie i wybór oferty działań w ramach wolontariatu oraz analizę potrzeb placówki i środowiska lokalnego w tym zakresie.

 

Nad realizacją zadań Samorządu czuwają: opiekun samorządu, nauczyciele i Dyrektor.

 ss

 

bezpieczne wakacje 180 150pobrane (1)105897pobranebaner0logocropped ZDJ 2014 09 09 14.09.34 300x163logolo logopobrane (3)pobrane (2)