Rekrutacja

Motto Dnia

Istnieje tylko jedna droga do innych ludzi - droga serca.
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny


Dzisiaj jest: Czwartek
22 Listopada 2018
Imieniny obchodzą
Cecylia, Jonatan, Stefan
Do końca roku zostało 40 dni.
Zodiak: Skorpion

ZASADY REKRUTACJI
DO
MIĘDZYSZKOLNEJ BURSY W ROPCZYCACH

tel. 17 22 20 711, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do Międzyszkolnej Bursy w Ropczycach przyjmowani są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pobierający naukę poza miejscem zamieszkania w szkołach prowadzonych na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz poza powiatem.

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględniane są poniższe kryteria:

1. w przypadku kandydata niepełnoletniego:

 • wielodzietność rodziny,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (sieroctwo),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

       Każde z powyższych kryteriów ma wartość 1 punktu.

2. w przypadku kandydata pełnoletniego:

 • wielodzietność rodziny,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

       Każde z powyższych kryteriów ma wartość 1 punktu.

 Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń.

 Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Bursy po raz pierwszy:

1. Wniosek (według przyjętego wzoru).

2. Załączniki do wniosku:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność (jeżeli kandydat posiada),
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat posiada),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica (jeżeli kandydat posiada),
 • dokument poświadczający objęcie dziecka (kandydata) pieczą zastępczą (jeżeli dotyczy kandydata).

 Dokumenty należy złożyć w dniach od 1 lipca do 20 lipca w Sekretariacie Bursy.

 Wymagane dokumenty składa rodzic kandydata niepełnoletniego lub pełnoletni kandydat.

Załączniki mogą być przedłożone w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

 Dokumenty wymagane od wychowanka chcącego kontynuować pobyt w Bursie:

1. Deklaracja o kontynuowaniu pobytu w Bursie (według przyjętego wzoru).

2. W przypadku zmiany stanu faktycznego należy również złożyć załączniki:

 

Deklarację o kontynuowaniu pobytu w Bursie należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. przed dniem 1 lipca w Sekretariacie Bursy.

 

Wymagane dokumenty składa rodzic kandydata niepełnoletniego lub pełnoletni kandydat.

Załączniki mogą być przedłożone w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego wywieszane są do dnia 31 lipca w siedzibie placówki  - Gablota 1 (obok Sekretariatu)
– są to listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

 

W przypadku rezygnacji z przydzielonego w Bursie miejsca, należy niezwłocznie poinformować o tym Dyrektora placówki i dokonać formalności związanych z rezygnacją z zamieszkania w Bursie.

 

 

W przypadku wolnych miejsc prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca:

 1. złożenie wniosku o przyjęcie do Bursy wraz z wymaganymi załącznikami - w dniach od 1 sierpnia do 30 września – wnioski rozpatrywane są przez Komisje rekrutacyjną na bieżąco,
 2. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy – do 30 września,
 3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy – do 30 września.

 

 

Odwołanie od decyzji Komisji w sprawie kandydatów nieprzyjętych:

 1. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do placówki składa rodzic (opiekun prawny) kandydata niepełnoletniego lub pełnoletni kandydat, w terminie 7 dni od wywieszenia listy.
 2. Komisja ma 5 dni na sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do placówki.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic (opiekun prawny) kandydata lub kandydat pełnoletni może odwołać się do Dyrektora Bursy od rozstrzygnięcia Komisji.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni, na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do Sądu administracyjnego.

ZAPRASZAMY!!!

bezpieczne wakacje 180 150pobrane (1)105897pobranebaner0logocropped ZDJ 2014 09 09 14.09.34 300x163logolo logopobrane (3)pobrane (2)